Didáctica

Tallers de creació audiovisual per a xiquets, xiquetes i adolescents

Què oferim

Impartim classes pràctiques de formació audiovisual per a xiquets, xiquetes i adolescents que tinguen inquietuds pel món mediàtic, amb l' objectiu de donar-los una educació introductòria al sector.

La finalitat d'estos tallers és l'experiència d'aprenentatge en grup i el procés creatiu, i no tant que els resultats de les pràctiques siguen tècnicament òptims.

 

Objectius

  • Que els xiquets, xiquetes i adolescents comprenguen com es produeixen els programes de televisió.
  • Que utilitzen càmeres professionals.
  • Que es familiaritzen amb les lleis bàsiques de composició d'enquadraments.
  • Que aprenguen el llenguatge narratiu bàsic i la seua concreció pràctica (tipus de plans i lèxic fonamental en el set de rodatge).
  • Que sàpien com es fa la transmissió i captura d'imatges gravades a l'ordinador per a la seua posterior edició, explicant-los algunes de les ferramentes essencials del software de muntatge de videos.
  • Que intervinguen davant de la càmera amb l'ús del teleprompter.
  • Que aprenguen què és un croma-key (plató virtual) amb demostracions pràctiques.

 

 

 

En definitiva, volem despertar la creativitat latent en tots els xiquets posant al seu abast tots els mitjans audiovisuals necessaris, de manera que potencien les seues aptituds i puguen plasmar amb les ferramentes de comunicació la seua visió particular del món.

Per altra banda, ensenyar-los tots els amagatalls de la producció audiovisual ens permetrà formar espectadors més crítics i sensibles davant els mitjans de comunicació. L'educació en valors i actituds, com el foment de la companyonia, de manera transversal a l'ensenyament audiovisual, ens farà intervindre directament en el desenvolupament de la personalitat dels alumnes.

Per més informació o per contractar els nostres serveis contacta al 963 347 029 o a info@infotelevisio.com.