AVÍS LEGAL

Informació general per a complir amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

TITULAR Infovalència Televisió, SA
ADREÇA

C/ Salamanca, 27-10

CONTACTE per email a juli@infotelevisio.com o 96 3347029
C.I.F A97419881

 

Infovalència Televisió, SA és l'encarregada de l'explotació, gestió i funcionament del lloc https://www.infotelevisio.com

Infovalència Televisió, SA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il•lícit de la informació apareguda en la seua pàgina d'Internet. El contingut de la pàgina d'InfoTV s'ofereix amb caràcter informatiu i divulgatiu. Amb els límits establits en la llei, InfoTV no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat o actualització de les dades que s'hi contenen.

Les pàgines d'Internet d'InfoTV contenen enllaços a altres pàgines de tercers sobre les quals InfoTV no assumeix cap responsabilitat.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i qualsevol altre contingut inclòs en aquesta website són propietat exclusiva d'InfoTV o els seus llicenciants, per la qual cosa qualsevol transmissió, distribució o reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial ha de comptar amb el consentiment exprés d'InfoTV.

Per a accedir a alguns dels serveis que InfoTV ofereix a través de la seua web l'usuari haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal.

InfoTV està especialment sensibilitzat en la protecció de les dades dels Usuaris dels serveis a què s'accedix a través del Portal. Per mitjà de la present Política de Privacitat [d'ara en avant, la Política] InfoTV informa els Usuaris de www.infotelevisio.com del tractament i usos a què se sotmeten les dades de caràcter personal que es demanen en la web, a fi que decidisquen, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol•licitada.

InfoTV es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l'objecte d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinga perfecte coneixement del seu contingut.

InfoTV ha adoptat en el seu sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides pel Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel que s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguen dades de caràcter personal, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura que siga possible, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

De conformitat amb la Llei 15/1999,de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l'Usuari podrà exercitar el dret d'accés, rectificació, cancel•lació i, si és el cas, oposició al tractament de les dades per mitjà de l'enviament de sol•licitud a juli@infotelevisio.com o en la C/ Salamanca, 27-10 de València.

creado con xpaiweb